Vedligeholdelse

Kloak

En kloak er konstrueret til at være selvrensende og skal kun højtryks-spules, når der er noget galt med den – ellers ikke.

Oplever en husejer, at kloakken jævnligt stopper til, er det et sikkert tegn på, at der er noget galt. Formentlig vil der være tale om et brud eller en større sætning, der skal repareres. Er der behov for reparation, kræver loven, at reparationen skal foretages af en autoriseret kloak-mester.

Afløb

Som husejer kan man selv gøre en indsats for at vedligeholde sit afløbsanlæg og dermed forhindre lugtgener, fugtskader og forstop-pelse.

Husejeren bør regelmæssigt tilse og rense sine gulvafløb, vandlåse, tagvandsbrønde og nedløbsbrønde. Ligeledes bør man rense tagrend-erne hvert efterår, så man undgår, at nedløbsrørene stoppes til af blade.

Kontakt os for mere information, vi behandler som sagt alle arbejdsopgaver inden for kloak arbejde.