Højvandslukke

Undgå oversvømmelse i kælder

En Højvandslukke er en installation, der, hvis den er monteret korrekt kan forhindre tilbageløb i kloakken og forhindre oversvømmelser pga. opstuvning i kloakken. Eksempelvis ved voldsomme regnskyl, hvor kloaknettet ofte overbelastes.

For at sikre sig mod oversvømmelser er det meget vigtigt at det er den rette model af højdtvandslukke eller tilbageløbsstop der bliver valgt. Dette marked er meget uoverskueligt for det utrænede øje, da der florerer mange modeller af ventiler der ikke er godkendte, eller beregnet til det de bliver solgt til. Derudover er det også meget afgørende hvor tilbageløbsventilen den kan sidde og hvad den skal forhindre.
Der skal også findes ud af hvorfor der sker opstuvning. Er det tilbageløb fra det kommunale net eller er der problemer med dine egne rør og brønde. Manglende rensning f.eks.
Alt dette kan vi hjælpe dig med. Da den er en del af kloak installationen skal arbejdet udføres af en Aut. kloakmester.
Vi udføre også serviceeftersyn af eksisterende højvandslukker og andre former for kloakventiler